Szukaj:

Twój koszyk:

Koszyk jest pusty

Zawory dekompresyjne

Głównym zadaniem zaworów dekompresyjnych jest wyrównywanie różnicy ciśnień pomiędzy wewnętrzną częścią komory chłodniczej/mroźniej a jej otoczeniem np. halą produkcyjną.

W wyniku wahań temperatury w tego typu obiektach następuje zmiana objętości powietrza, która powoduje zmiany ciśnienia (nadciśnienie lub podciśnienie).

Dobór odpowiednich zaworów wyrównujących pozwala zniwelować negatywny skutek oddziaływania różnicy ciśnień.


W zależności od procesu zachodzącego w komorach chłodniczych mamy do czynienia z podciśnieniem (proces schładzania) lub nadciśnieniem (proces rozmrażania/ogrzewania).

Brak zaworów może powodować:

---    naprężenia w konstrukcji komory chłodniczej lub mroźniczej, co może skutkować efektami implozji lub eksplozji;
---    problemy z otwieraniem, zamykaniem i szczelnością drzwi zastosowanych w komorze.


Zastosowanie zaworów dekompresyjnych typu ELEBAR lub FERMOD w znacznym stopniu poprawia bezpieczeństwo eksploatacji komór chłodniczych i mroźniczych.

Dobór odpowiednich zaworów zależy od kilku czynników wpływających na warunki panujące w komorze chłodniczej.


Parametry potrzebne do prawidłowego doboru to:

    V - kubatura pomieszczenia w [m³];
    t - temperatura w pomieszczeniu w [°C];
    F - całkowita ilość powietrza przepływającego przez chłodnicę [m³/h]
    DT1 - różnica temperatur powietrza przed i za chłodnicą [°C]

Powyższe dane wynikają z dokumentacji obiektu, a w szczególności z karty doborowej parowników (chłodnic).

Każdy typ zaworu jest dobierany w indywidualny sposób.

Formuła określająca ilość powietrza jaka powinna przepływać przez zawór dekompresyjny w celu wyrównania ciśnienia:

Q=K x V x Δt

gdzie:

      Q - przepływ powietrza l/min.
      K - współczynnik - wartość stała 3,66
      V - kubatura komory m³
      Δt - dynamika komory w °C/min.


Dynamikę dla pustej komory obliczamy wg wzoru:

Δt = (F/V x DT1)/60

gdzie:

      F - całkowita ilość powietrza przepływającego przez chłodnice [m³/h].
      V - objętość komory chłodniczej/mroźniczej [m³]
      DT1 - różnica temperatur powietrza na wlocie i wylocie z chłodnicy [°C]


Przykład:

Dane:
V=600 m³;
temp. w komorze -25 °C ;
F=6000 m³/h;
DT1 = 2,2 °C
Δt = (6 000/600 x 2,2)/60 = 0,37 °C/min
Q = 3,66x600x0,37 = 812 l/min

Ilość potrzebnych zaworów = 812/685 (przepływ z tabeli dla Elebar G-Zero) = 1,18 ≈ 2 szt. Elebar G-Zero (zaokrąglamy wynik w górę)

UWAGA

Przy dużych obiektach producent zaleca indywidualny dobór zaworów. W tym celu należy przesłać następujące dane:
    V - kubatura pomieszczenia w m³;
    t - temperatura w pomieszczeniu w °C;
    F - całkowita ilość powietrza przepływającego przez chłodnicę [m³/h]
    DT1 - różnica temperatur powietrza przed i za chłodnicą [°C]
    ilość chłodnic oraz moc chłodnicza jednej chłodnicy

Informacje zostaną przekazane do działu projektowego firmy FERMOD, który dokona odpowiedniego doboru.

Ilość potrzebnych zaworów typu FERMOD 2260: L=0,47xV/{T(273+t)}

Ilość potrzebnych zaworów typu FERMOD 2230: L=2xV/{T(273+t)}

gdzie:

    V - kubatura pomieszczenia w m³;
    t - temperatura w pomieszczeniu w °C;
    T - czas schładzania powietrza o 1 °C;
   
stałe: 273 i 0,47 dla FERMOD 2260 oraz 2 dla FERMOD 2230 (dla ciśnienia otwarcia 200 Pa tj. 20 kg/m2)

Czas potrzebny do schłodzenia powietrza o 1 °C obliczamy korzystając z formuły: T={(V/F)x60}/DT1

gdzie:

    F - całkowita ilość powietrza przepływającego przez chłodnicę [m³/h]
    V - kubatura pomieszczenia w [m³]
    DT1 - różnica temperatur powietrza przed i za chłodnicą [°C]

Przykład:

Dane: V=1 200 m3; temp. w komorze -25 °C ; F=32 000 m3/h; DT1 = 2,2 °C,

T={(1200/32000)x60}/2,2 = 1,02272727272727

L=0,47x1200/{1,02272727272727(273-25)}=2,22 ~ 3 zawory typu FERMOD 2260

L=2x1200/{1,02272727272727(273-25)}=9,46 ~ 10 zawory typu FERMOD 2230